Inhoud

De In-house stage (registreren / documenteren / presenteren) loopt parallel met de Bachelorproef.

Dit vak is gericht op het ontwerpproces om de creatie van de Bachelorproef te leren registreren (noteren), documenteren (opslaan) en presenteren (tonen) van het proces als voorbereiding op de paper.

Speciale aandacht gaat daarbij naar de creatie van (online en offline) mogelijkheden van (peer-to-peerfeedback en het aanleggen van een gemeenschappelijke index van onderzoek domeinen, hun autoriteiten en onderzoeksvragen.

Tijdens de lessen worden de studenten door middel van presentaties en kortlopende opdrachten geïntroduceerd in tools en technieken voor proces organising, project management, mind mapping, workflow, presentation, 

Dit leren onderzoekend werken door het registreren, documenteren en presenteren zal worden ondersteund door enkele micro lessen en micro opdrachten rond deze thematiek. De student gebruikt deze in zijn/haar onderzoekend werken en werkt deze uit in een reeks testen en prototypes.