Finale instructies en afspraken over de thesis

Voorbeeld, model

Iedereen vondt het een goed idee dat ik een voorbeeldmodel van een thesis zou aanmaken waarin jullie een gangbare en logische structuur voor een thesis kunnen terugvinden. Ik heb dit model ondertussen aangemaakt en jullie kunnen dit terugvinden op Google Docs via onderstaande link:
https://docs.google.com/document/d/1KLg5o3rImtQ-BJp_ExJdvcY8w3Y4c2VSOO6Q_9waj58/edit?usp=sharing

Ik wil wel sterk benadrukken dat dit een mogelijke structuur bevat. Ik heb gelijkaardige maar ook erg afwijkende structuren gezien onder jullie voorstellen die zeker ook steek houden. 
Daarnaast bevat dit model ook indicaties m.b.t. de tekstlengtes van de verschillende onderdelen van de thesis. Dit zijn indicaties en dus relatief, maar ze geven wel aan waar het gewicht van de verschillende onderdelen van de thesis op zou moeten liggen.
Gelieve – uiteraard – niets aan dit Google Document te wijzigen.

Maximaal aantal tekens: 20.000

Wat zeker gerespecteerd worden is het maximaal aantal tekens van een thesis. Dat is niet 12.000 tekens – wat ik aanvankelijk in mijn eerste document foutief heb opgegeven, mijn excuses hiervoor –, maar 20.000 tekens. Degenen die al een eind op weg waren met schrijven zullen wellicht gemerkt hebben dat 12.000 tekens wel heel erg krap zou zijn om alle onderdelen van de thesis met ietwat diepgang te kunnen beschrijven. 

Google Docs

Ik heb tijdens de individuele skype-gesprekken met iedereen afgesproken dat jullie allemaal een werkdocument in Google Docs zouden aanmaken en dit met mij deelt, zodat ik daar mijn opmerkingen bij kan zetten. In mijn Google Docs model vindt je daarover instructies terug (op p.1), om via een eenvoudig systeem van kleurcodering van de tekst tot een  efficiënte manier voor feedback te komen. Lees deze instructies dus goed en tracht ze strikt op te volgen.Start vandaag nog met het opzetten van je Google Document en geef het de naam ‘Bachelorproef Jouw Naam’.

Mijn Google Docs-model bevat geen afbeeldingen, maar ik verwacht – uiteraard – dat jullie finale thesissen (na opmaak in InDesgn dus) die wél zullen bevatten. Je kan in je Google Docs werkdocument tekstueel aangeven waar en welke beelden er in de opmaak zouden moeten komen.
Zo kan je nu al in je Google Document, op de plaats waar je (ongeveer) een illustratie zou willen toevoegen, vermelden:> Invoegen illustratie ’naam van de illustratie’, meteen gevolgd door (een aanzet van) een bijschrift.Maar je zou ook (best kleine) afbeeldingen in je tekst kunnen plaatsen, maar weet wel dat Google Docs trager begint te werken naarmate je veel beelden hebt ingevoegd.

Indienen van de thesis

De deadline van de thesis is op maandag 8 juni, twee weken voor jullie eindjury.Ik zal zelf alle thesissen lezen en Hilde en Bart zullen er elk 4 lezen, zodat elke thesis minstens door 2 docenten gelezen en beoordeeld kan worden. Dit wil ook zeggen dat je twee geprinte versies (liefst beide in kleur) aan ons moet bezorgen. Hoe deze precies moeten aangeleverd worden (aan het onthaal van Luca afleveren, opsturen…) hangt af van de Corona-maatregelen, daarover wordt je nog gebriefd.
Daarnaast mail je je thesis op 8 juni eveneens in PDF formaat door aan Hilde, Bart en mijzelf.

Concreet: hoe nu verder? / Timing

De ‘Corona-omstandigheden’ hebben ongetwijfeld een vertraging teweeggebracht op jullie werk-evolutie, waar wij zeker rekening mee zullen houden. En evenzeer wordt de docenten-begeleiding hierdoor bemoeilijkt. Ik stel daarom voor dat we trachten een strakke timing aan te houden: idealiter geven jullie mij de komende periode om de 14 dagen via mail een sein dat je een aanzienlijk nieuw tekstgedeelte hebt toegevoegd wat ik kan nakijken.
We zijn vandaag een goeie 6 weken verwijdert van de deadline van het indienen van de thesis. Voorzie twee weken om aan de finale vormgeving te werken en afgedrukte exemplaren te maken.Dat betekent dat er nog vier weken zijn om de thesis uit te schrijven. Indien je vanaf volgende week iedere week 5.000 tekens zou schrijven, wat haalbaar is, kom je nog net rond qua timing.Maar veel beter zou het zijn om de komende drie weken iedere week 6.000 tekens te schrijven. Zo kom je aan 18.000 tekens, wat voldoende is, en heb je nog één week om alles nog eens rustig te overlopen en te verbeteren waar nodig.

––

De essentie van een thesis

Wanneer je aan je thesis schrijft, hou dan steeds voor ogen, dat de essentie van een thesis ligt in het aantonen dat jereflexief ingesteld bent, dat je je eigen ontwerpproces kan evalueren en bijsturen, dat je m.a.w. zelfstandig tot een volwaardig eindresulaat kan komen.

––

Zoom?

Ik wil volgende week gerust een Zoom-sessie met jullie houden om alle info hierboven te verduidelijken en bijkomende vragen klassikaal te beantwoorden, tenzij jullie vinden dat dit niet meer nodig is. Indien ik van één iemand de vraag krijg organiseer ik een zoom-sessie, iedereen zal daarop uitgenodigd worden, maar het staat je vrij om deze al dan niet bij te wonen.
In deze sessie kan er nog eens voor een laatste keer bekeken worden – bijvoorbeeld – of iedereen nu goed begrepen heeft wat er precies onder ‘methodologie’ wordt verstaan, of wat het verschil is tussen de abstract en de onderzoeksvraag, waarom het zo is belangrijk om de hedendaagse context van je onderzoeksdomein te schetsen en enkele state of the art cases te analyseren, hoe leg je een verband tussen je theoretisch onderzoek en je eigen ontwerppraktijk, enz. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *