BP.4: Categoriseren

BP.1 > BP.2 > BP.3 > BP.4 > BP.5 > BP.6 > …

Hierbij zijn enkele pdfs, met mijn werk in categoriseren van de tijdselementen die gaan voorkomen in de tijdslijn.
Wat er al is gebeurd; bronnen & een grove categorisering.
De categorieën zijn uitgevoerd door mijn vriend, die me door heel mijn project heen gidst in artikels en papers over genetica en genetische manipulaties.

Bronnen

Dit is het allereerste werk dat ik heb verricht, en dat was mijn bibliografie voor mijn tijdslijn. Hiervoor ben ik door verscheidene tijdslijnen en artikels over geschiedenis van genetica heen gegaan om dan uit te filteren, met mijn vriend, wat genetische manipulaties heeft beïnvloedt en ís!
Niet alleen kon ik ook zo voor de eerste keer zien hoe groot de tijdslijn wel is (16 pagina’s lang!), zo heb ik ook al deels mijn bibliografie voor onze thesis voor Onderzoekspraktijk.

Categorieën (stap 1)

Hier hebben we dan heel grove richtlijnen neergezet over hoe de tijdselementen moeten worden opgedeeld, zoals pionierswerk, theoretische en praktische werken, de toepassingen en de velden in de genetica.
Na deze oefening zijn we wel tot de vragen gekomen of de categorieën ‘pioniers’ wel relevant was; ik wilde deze categorie in het begin omdat ik zo de linken tussen onderzoekers wou blootstellen, dus misschien moet ik de pioniers & niet-pioniers juist gaan onderverdelen in kleinere subjecten. Er zijn enkele bekenden zoals ‘Darwinian’, evolutionele theorieën, en ‘Mendelian’, waar ze erfelijkheid onderzoeken met planten etc.

De volgende stap is de verfijning van Categorieën, om de indelingen te verfijnen en linken te trekken. Deze zouden dan uiteindelijk zichtbaar worden op de tijdslijn.

Nieuw: 6/5/’20
De categorisering is aangepast:
Er wordt rekening gehouden met de opgenoemde velden in de genetica (alleszins die dat aanwezig zijn in de tijdslijn, want niet allemaal worden gebruikt in de genetische manipulatie.)
Ook de ‘testsubjecten’, dwz, meercelligen (A), planten (B) en eencelligen (C) worden aangeduid, aangezien de testen op alle soorten vaak ook verschillende resultaten en voortgang boekten in het gebied van gene-editing.
Aanvankelijk was er de categorie ‘pioniers’ en die heb ik vervangen met het symbool *, die aanduidt wanneer er iets voor het eerst werd gebruikt.
Dit is ook vaak een schakelmoment en dat is belangerijker dan wie het gedaan heeft (zoals het overkwam bij de ‘pioniers’).

Het is ondertussen vertaald naar het Nederlands, en ik ben tot de constatatie gekomen dat er 1, waarschijnlijk teveel tekst is en dat het gaat ingekort moeten worden en 2, de gebruikte termen in de tekstjes zijn net té moeilijk voor het publiek, studenten genetica/leken & geïnteresseerden, die ik wil bereiken. Volgens mijn vriend is het zelfs voor iemand die er vaag van gehoord heeft, veel te complex, en dat wil ik vermijden.

Ik ben al meer tevreden met deze categorisering, het zal wellicht verfijnd worden in het ontwerpproces en wellicht wordt dit ook een typografische oefening vanwege het grote aantal tekst dat er bij kijkt.

Nieuw 14/5/’2017/05/’20

Zijn er subcategorieën in deze 11 velden van de genetica? Ja
Detail: Ik heb enkel 11 velden (+1 hybride) gekozen die werden aangehaald door mijn bronnen , er zijn er veel meer!

Velden in genetica  

 1. Klassieke genetica – oudste, technieken en methodes die gebruikt werden vóór Moleculaire genetica (Mendel etc).
 2. Ontwikkelingsgenetica – gelinkt met evolutionele biologie, kijkt naar de groei van organismes.
 3. Evolutionaire genetica/ Populatie genetica – dit zijn gecombineerde velden, beiden kijken naar de factoren die de groei van organismes/ volkeren beïnvloeden.
 4. Genetic engineering – Een reeks technologieën die worden gebruikt om de genetische samenstelling van cellen te veranderen.
 5. Epidemiologische genetica – is de studie van de rol van genetische factoren bij het bepalen van gezondheid en ziekte in families en in populaties.
 6. Genetische testen – om veranderingen in de DNA-sequentie of chromosoomstructuur te identificeren.
 7. Genomics – interdisciplinair gebied van de biologie dat zich richt op de structuur, functie, evolutie, mapping en bewerking van genomen.
 8. Human genetics – is de studie van overerving zoals die bij mensen voorkomt. (overlapt met 1, 2, 3, 7 en 10)
 9. Microbiële genetica – Een subcategorie van microbiologie & genetic engineering bestudeert micro-organismen voor verschillende doeleinden.
 10. Moleculaire genetica – Subveld van biologie dat zich bezighoudt met hoe verschillen in de structuren of expressie van DNA-moleculen zich manifesteren als variatie tussen organismen. (is een samenvoeging van categorieën in de biologie)
 11. Plantengenetica – de studie van genen, genetische variatie en erfelijkheid specifiek in planten.
 12. Extra – dit is een hybride ‘veld’ waar er evenementen worden beschreven die een impact hadden op genetica, maar niet perse vanuit een veld van de genetica kwamen

Dus nadat het vergeleken werd, denk ik dat Veld 1 en 3 gelijk zijn begonnen en dus zoals stromen naast elkaar werkten. Uit 3 vloeide 2, 5 en 8 – uit 1 kwamen waarschijnlijk 6, 7, 8 en 11. Met nader onderzoek zal ik ze nog meer kunnen linken, maar ik heb alleszins al interne linken & subcategorieën gevonden en dit betekent dus dat mijn tijdslijn daar voor moet voorzien.

2 thoughts on “BP.4: Categoriseren”

 1. je categorieën en vooral hun onderlinge relaties zijn me nog niet duidelijk.

  bvb het onderscheid pionier/”iemand die een theorie verfijnt; inzet in experimenten,… ” ( niet-pionieer is een ‘negatief ingevulde’ categorie 🙁 )
  is van een hele andere aard dat het onderscheid in de velden van de genetica… [ ik veronderstel dat voor elk ‘veld’ een andere ‘pionier’ aangewezen kan worden ]

  eenzelfde onderlinge afhankelijk vermoed ik tussen het onderscheid theorie/praktijk en de categorisering testsubjecten [ ik ga er gemakshalve van uit dat theoretici weinig experimenten uitvoeren]

  1. camille: ik maak me zorgen over het uitblijven van een update over de categorieën + ook (nog steeds) geen zicht op je insteek/verhaal noch op het type materiaal dat je zal verwerken… (een bezorgdheid die ik geuit heb sinds begin maart…)
   waar loop je op vast?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *