Begroting: State Of The Art

Het doel van mijn Bachelorproef is het leesbaar maken/ visualiseren van de Federale begroting. Hiermee wil ik de Belgische bevolking beter informeren en de kans geven om zelf vergelijkingen en conclusies te trekken. Volgens mij is de beste manier om een grote dataset zoals deze te tonen in een interactieve datavisualisatie. Daarom ben ik op zoek gegaan naar hoe zulke problemen al eerder zijn aangepakt, dus de SOTA.

The New York Times

The New York Times artikel: ‘Four ways to Slice Obama’s 2013 Budget Proposal’ tabblad: ‘all spending’

In het bovenstaand artikel van The new York Times artikel heeft men geprobeerd de begroting te visualiseren door middel van een interactief cirkeldiagram. De sectie op de foto is een geheel. De grootte van de cirkels staan voor de hoeveelheid van het bedrag, de kleur voor de toename of vermindering in vergelijking met het jaar daarvoor. Als je met de cursor over de bollen hovert, krijg je meer informatie.

The New York Times artikel: ‘Four ways to Slice Obama’s 2013 Budget Proposal’ tabblad: ‘Department Totals’

Dezelfde bollen worden gebruikt en herschikt in het volgende tabblad ‘Types of Spending’ en opgedeeld in ‘mandatory’ en ‘discretionary’.
Bij het tabblad ‘Department Totals’ worden de categorieën aangepast en herschikt naar de verschillende afdelingen. Dit maakt het erg makkelijk om te onderscheiden waar het geld precies naartoe gaat per afdeling (gerangschikt van groot naar klein). In het daarbij horende totaalbudget kunnen we ook zien wat de sub-categorieën zin. Zo zien we in een oogopslag dat het meeste geld naar Health and Human Services gaat. Dan is het aan de lezer om meer in detail uit te zoeken hoe de budgettering juist werkt.

link naar het artikel ‘Four Ways to Slice Obama’s 2013 Budget Proposal: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/02/13/us/politics/2013-budget-proposal-graphic.html)

Open Budget Oakland

Open budget Oakland heeft ook een visualisatie gekregen, deze keer in de vorm van een Sankey-diagram. Deze diagram maakt het makkelijk om de flow van inkomen en uitgaven een plaats te geven. Wat moeilijker is, is dat er geen subcategorie is die het mogelijk maakt om (zoals in de vorige visualisatie in het tabblad ‘department totals’) meta-informatie te analyseren.

Open Budget Okland: 2012-13 Adopted Revenues & Spending.
link: http://openbudgetoakland.org/2012-2013-sankey.html

Solomon Kahn: US Budget

Solomon Kahn heeft ook een poging gedaan om te begroting van de US te analyseren. Hij gebruikt een grote basisrechthoek als geheel (100%) en deelt deze op in basiscategorieën zoals ‘Education’, ‘Labor’, ‘Justice’, ‘Health and Human Services’… Je kan de visualisatie aanpassen naar inkomen of besteding, welk jaar je wil bekijken, en wanneer je klikt op een departement, krijg je een lijndiagram te zien die de budgettering van dat onderdeel aantoont doorheen de jaren.

Lijndiagram
bron: http://solomonkahn.com/us_budget/

BrightPoint

US Federal Budget

Deze visualisatie staat ook beschikbaar op Github.

Beehive

how partisan are your representatives?

2 thoughts on “Begroting: State Of The Art”

  1. nav de aanpak van
    The New York Times artikel: ‘Four ways to Slice Obama’s 2013 Budget Proposal’ tabblad: ‘Department Totals’

    > is die manier van opdelen toepasbaar op jouw data?

    1. Volgens mij is het ‘department totals’ zelfs de beste manier om te informeren (in dit soort data dan toch). Ik kan nog niet zeggen of het toepasbaar is op mijn data, maar ik zou deze weg toch eens willen uitproberen en bekijken of dit efficient is (in een bijhorende verhaalstructuur zoals Thomas Roelens sterk aanprijst).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *