Categories
Bachelorproef

MInD 3Ba — Website Responsive

In deze post wil ik mijn finaal product aanreiken. Maar om deze te bekijken op de manier waar voor dezen gemaakt is met name responsieve heb ik hier onder een stappen plan gezet waar door je de website op alle formaten kan bekijken. Elke maal dat u van scherm grote verandert vergeet niet om de pagina te her laden zo zullen de data visualisaties zich aanpassen aan het formaat waar u zich in bevind. In Chrome is het om niet te vergeten het responsieve icon aan te vinken en kan kan u van slag met onderstaande foto’s. Bij Safari is het belangrijk dat u altijd nagaat of de 2x functie aanstaat zo heeft u de beste resolutie. Ik heb één formaat 800 x 600 niet ontworpen omdat dit formaat bijna niet meer wordt gebruikt voor de rest zouden alle format moeten werken. Als er problemen zijn aarzel dan niet contact opnemen met mij en ik help u zo snel ik kan.

https://fixydesign.com/kerncentrales/

Voor Chrome:

Voor Safari:

tot op de jury 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *